5 استراتژی مواجهه با استرس

1-اجتناب از استرس های غیر ضروری

2- تغییر دادن شرایط

3- انطباق  با عوامل استرس زا

4 -پذیرفتن چیزهایی که نمی توانیم تغییرشان دهیم

5-  زمان خاصی را برای تفریح و تمدد اعصاب اختصاص دهید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.