مدیریتی

یادگیری سه حلقه ای دوترون

“آرجریس و شون” سه نوع یادگیری سازمانی را به شرح زیر توصیف کرده اند:

یادگیری تک حلقه‌ای: یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری سازمان، خطاها کشف و اصلاح شوند. از یادگیری تک حلقه ای، سنگه با عنوان یادگیری انطباقی، فایول ولایلز با عنوان یادگیری سطح پائین و میسون با عنوان یادگیری غیراستــراتژیک نیز نــام میبرند.

یادگیری دو حلقه‌ای: یادگیری دو حلقه‌ای زمانی اتفاق می‌افتـد که سازمان خطاها را کشـف و اصلاح می‌کند و هنـجارها، رویه‌ها، سیاست‌ها و هدف‌های موجود را زیر سـؤال می‌برد و به تعـدیل و اصلاح آنها می‌پردازد. یادگیری دو حلقه‌ای را، سنگه با عنوان یادگیری مولد، فایول و لایلز با عنوان یادگیری سطح بالا و میسون با عنوان یادگیری استراتژیک نیز می‌نامند.

یادگیری تک حلقه ای مثل هدایت یک سازمان با اندکی تغییر و تعدیل در فرایند هایش می باشد، در حالی که فرآیند یادگیری دو حلقه تغییر در مسیر راهبرد های کلان سازمان می باشد. یادگیری تک حلقه ای درصدد ایجاد تغییرات جزئی و تدریجی در کارکردهای سازمانی می باشد، در حالی که یادگیری دو حلقه ای درصدد ایجاد تغییرات اساسی و نوآوری و خلاقیت در رویه ها، خدمات یا محصولات موجود است.

یادگیری سه حلقه ای: زمانی اتفاق می‌افتدکه سازمان‌ها یاد بگیرند چگونه یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای را اجرا کنند. به عبارت دیگر یادگیری سه حلقه‌ای توانایی یادگرفتن درباره یادگیری است. این بدان معنی است که آگاهی از سبک‌ها و فرآیندها و ساختارهای یادگیری پیش نیاز ارتقای یادگیری است. از یادگیری سه حلقه ای به عنـوان “فرا یـادگیـری” نیز نـام برده‌اند در این سطح سازمان‌ها یاد می‌گیرند که چگونه یاد بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *