مدیریتی

هدف

آلیس: “لطفاً به من بگو از کدام راه باید بروم؟“ گربه: “بستگی به این دارد که کجا می‌خواهی بروی؟“ آلیس: “خیلی برایم مهم نیست کجا بروم.” گربه: “پس مهم نیست از کدام راه بروی.“ هر حرکتی نیازمند مقصد است. پس هدف گذاری در تمام مراحل زندگی لازم و برای موفقیت حیاتی است. اما هدف گذاری قاعده خاصی دارد. هدف گذاری هم تابع قاعده SMARTاست. به اهدافی SMART میگویند که دارای پنج ویژگی زیر باشد: الف- Specific: یعنی کلی نباشند و شخصی و مربوط به خود شخص باشند. ب- Measurable: یعنی قابل اندازه گیری باشند. ج- Achievable: یعنی دستیافتنی باشند. د- Resonable & Realistic: یعنی موجه و معقول و واقعی باشند. ه- Time Bound: یعنی زمانبندی شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *