برنامه ريزي

نوسازی استراتژیک

دنیای پیرامون ما همواره با تغییرات گسسته، پیچیده و جدیدی روبرو می باشد. ضرورت توجه مدیریت ارشد سازمان ها به محیط پیرامونی روز به روز بیشتر می شود. در عین حال بهره گیری از روش های موثر و کارآمد به منظور رهبری تغییرات و تحولات در مسیر مناسب کاملا مشهود است. سازمان ها در چنین شرایطی می توانند با نوسازی استراتژیک به انعطاف پذیری و پویایی در محیط درونی خود پرداخته و به بهترین وجه ممکن با محیط بیرونی و شرایط گسست محیطی خود را منطبق کنند. کراسون و بردرو، نوسازی استراتژیک را به عنوان توانایی سازمان در تعریف مجدد محیط خود و یکپارچگی استراتژی، ساختار، فرآیندها و محصولات با تغییرات نوین محیطی تعریف می کنند. نوسازی استراتژیک زمانی محقق می شود که واقعا راه حلی نوین به کار گرفته می شود و کلیه اجزای سازمان نیز با آن همسو می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *