اجتماعی

مسئولیت اجتماعی CSR

ISO 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند: مسئولیت یک سازمان برای اثر بخشی تصمیمات و فعالیتهای خود بر جامعه و محیط،از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که شامل موارد زیر می باشد:مد نظر قرار دادن انتظارات و توقعات سهامداران،همخوانی و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهای رفتار بین المللی و تعمیم ان در سراسر سازمان و به کار بستن در تمامی روابط ان. هدف مسئولیت اجتماعی،کمک به توسعه ی پایدار میباشد ،این ایزو راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی،مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها،سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می نماید. این ایزو برای کمک به سازمان ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار،طراحی شده است.

اگرچه تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت (corporate social responsibility) متنوع است؛ اما این موضوع که مسئولیت شرکت در کنار سودآوری، شامل تعهدات اجتماعی و زیست محیطی به ذینفعان مختلف می شود، به شکل گسترده ای پذیرفته شده است.شرکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و تلاش هایی را انجام دهند. طیف وسیعی از مسئولیت های اجتماعی در حال حاضر مطرح است که به سه دسته کلی مسئولیت های محیطی، خیرخواهانه و اخلاقی تقسیم می شود.

مسئولیت های اجتماعی محیطی که تمرکز خود را بر روی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می گذارد. بطور مثال درخت کاری شرکت ها پیرامون خود برای حفظ محیط زیست.ارتقای مقولات سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE (Health, Security, Environment مورد تأکید است.

مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه که تمرکز خود را بر رویخدمات اجتماعی و رفع معضلات اجتماعی قرار میدهد. بطور نمونه شرکت هایی که در مورد افراد بیکار فعالیت می کنند و یا شرکت هایی که در استخدام خود در مشاغل خدماتی ایستا از معلولین بهره می گیرند.

مسئولیت های اجتماعی اخلاقی که تمرکز خود را بر روی حل مشکلاتی هستند که کمتر به آن ها پرداخته شده است.بطور مثال تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی

در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی و کمّی در بنگاه تولیدی در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذی‌نفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. مسئولیت اجتماعی پاسخی است به این نیاز ها در عرصه های مختلف.با دوستانتان به اشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *