تحلیلی

اصول نقد(Critical Appraisal)

در جامعه ما ، چه جامع دانشگاهی و چه جامعه غیر دانشگاهی بر این رسم استوار شده است که همگان همه چیز دان هستند.

در مورد همه چیز ما اظهار نظر می کنیم و فکر می کنیم نظر ما از همه اطرافیان بهتر و علمی تر است. در حالی که واقعا چنین نیست. داستان نقاشی پادشاه اکبر را نقل کردم در نوشته های قبلی و منظور این بود که وقتی ما در مقام نقد بر می آییم باید انصاف را رعایت کنیم و در مورد هر چیزی اظهار نظر نکنیم. در زیر برخی از اصول نقد آورده شده است توجه با آن می تواند بسیار موثر باشد:

۱) معطوف به بهبود امور باشد .
۲) از سر خیر خواهی باشد .
۳) توام با ارائه اصلاحات پیشنهادی و یا راه حل باشد .
۴) توام با ذکر آثار و جنبه های مفید در کنار جنبه های منفی باشد .
۵) منتقد خود و نقد خود را نیز نقد و ارزیابی نماید .
۶) همراه با استدلال و سند و مدرک باشد .
۷) متحجرانه و انعطاف ناپذیر نباشد .
۸) واضح و روشن باشد .
۹) احساسی و ایدئولوژیکی نباشد . به این معنا که پیش فرض آن بر نادرست بودن امر مورد نقد قرار نگیرد . به عبارت دگر منتقد نباید جانبداری ایدئولوژیکی خود را در امر انتقاد دخالت دهد .
۱۰) آزمون پذیر و عمومی باشد . به طوریکه دیگران هم بتوانند با استفاده از همان روش و ابزار به همان نتایج مطرح در انتقاد دست یابند . به عبارت دیگر مهمل و بی معنی نباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *