10 عادت خوب مدیران موفق

  1. ایجاد احساس امنیت در دیگران و ترغیب دیگران به نظر دادن
  2. اتخاذ تصمیمات به موقع
  3. به چالش کشیدن دیگران برای تفکر
  4. مسئولیت‌پذیری نسبت به دیگران
  5. ارزیابی و پاداش‌دهی عملکرد خوب
  6. دادن اطلاعات و بازخورد به کارکنان
  7. حل مسائل و دوری از تعلل
  8. ایجاد انرژی و نگرش مثبت
  9. اهمیت دادن به ارتباطات انسانی
  10. معلم همیشگی و حرفه‌ای

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.