10عامل بازدارندگی دانشگاه های ما نسبت به دانشگاه های غربی

1-  شکل گیری تقلیدی و ناقص دانشگاه های ما از رویکرد تکاملی غربی و در نتیجه عدم هماهنگی در شاخصه های توسعه یافتگی و رشد نا همگون

2- چسبندگی سوری دانشگاههای ما با دانشگاههای نسل دو توسعه یافته غربی

3- نداشتن رویکرد تحول محور در حوزه آموزشی دانشگاه ها

4- عدم تحول قابل توجه در فرآیندهای فناور محور منتهی به تولید ارزش افزوده

5- نبود تعامل موثر بین المللی در دانشگاهها با توجه به تحریم ها

6- نبود رویکرد رقابتی در صنعت و انحصار آن در دست دولت و وابستگی فناوری های آن به خارج، در نتیجه عدم وجود انگیزه برای جذب فارغ التحصیلان نخبه از طرف صنعت

7- خوشبین نبودن صنعت به دانشگاه به لحاظ کارآمدی

8- نا کارآمدی فضای کسب و کار در جامعه

9- وابستگی به سیاستهای دولتی و سیاست زدگی

10- نا مشخص و متغیر بودن سیاست دولتها در پشتیبانی از آموزش عالی وتحقیقات و فقدان قوانین حمایتی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.