هزینه بر مبنای فعالیت ABC

روش هزينه يابي برمبناي فعاليت علاوه براينکه يک روش حسابداري قيمت تمام شده مي باشد بلکه يک ابزار قدرتمند مديريتي براي افزايش کارايي و اثربخشي و درنهايت بهره وري سازماني است. اين روش پس از تکامل به مديريت برمبناي فعاليت [1]( ABM ) واژه جامع تري که مديريت هزينه ها و تخصيص بهتر هزينه ها به فرآيندها و محصولات را شامل مي شود، تبديل شده است. اين روش   هزینه بر مبنای فعالیت ( ABC[2]) است و برای سیستم مدیریت مزاياي بسيار زيادي دارد برای اطلاع بیشتر به فصل پنجم کتاب اقتصاد سلامت نوشته دکتر حسن امامی مراجعه کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.