نظام رتبه‌بندی سایمگو

نظام رتبه‌بندی سایمگو از سال 2009، سالانه رتبه‌بندی 5000 دانشگاه‌ و موسسه‌ پژوهشی برتر جهان را در سه بخش پژوهش، نوآوری و وب‌سایت منتشر می‌کند. سایمگو دانشگاه‌ها را براساس عملکرد پژوهشی و در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین‌المللی نمایه شده، ارزیابی و رتبه بندی می‌کند. منبع گردآوری داده‌های نظام رتبه‌بندی سایمگو انتشارات الزویر، پایگاه استنادی اسکوپوس، رتبه‌بندی مجلات سایمگو، پایگاه ثبت اختراع اروپا و پرسشنامه پر شده توسط دانشگاها است. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است: پژوهش 1. برون داد: تعداد مدارک تولید شده توسط موسسه یا دانشگاه که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است (8 درصد). 2. همکاری بین‌المللی: تعداد همکاری‌هایی که پژوهشگران وابسته به دانشگاه یا موسسه با پژوهشگران سایر کشورها داشته‌اند (2 درصد) 3. تاثیر نرمال شده: میانگین استناد نرمال شده براساس حوزه موضوعی(13 درصد) 4. کیفیت بالای تولیدات علمی: مقالاتی که در مجلات پرنفوذ و باکیفیت بالا منتشر شده اند. این مجلات براساس رتبه‌بندی مجلات سایمگو در چارک اول (25 درصد) قرار دارند (2 درصد) 5. برتری: مقالات دانشگاه که جزو 10 درصد اول حوزه موضوعی خود هستند (2 درصد). 6. رهبری علمی: مقالاتی که نویسنده مسئول آن وابسته به دانشگاه باشد(5 درصد). 7. برتری و رهبری علمی: مقالاتی که جزو 10 درصد برتر حوزه موضوعی خود هستند و نویسنده مسئول آن از دانشگاه مربوطه باشد(13 درصد) 8. استعدادهای علمی: تعداد نویسندگان مقاله در یک بازه زمانی خاص (5 درصد). نوآوری 9. دانش نوآورانه: تعداد تولیدات علمی که در پروانه‌های ثبت اختراع به آن‌ها استناد شده است (25 درصد). 10. تاثیر تکنولوژی: درصد تولیدات علمی که در پروانه‌های ثبت اختراع به آن‌ها استناد شده است (5 درصد). وبسایت 11. اندازه وب‌سایت: تعداد صفحات وابسته به URL دانشگاه بر پایه نتایج گوگل (15 درصد). 12. لینک‌های به دامنه دانشگاه: تعداد پیوندهای خارجی به دامنه وب‌سایت دانشگاه (5 درصد). منبع: وب سایت نظام رتبه بندی دانشگاهی سایمگو

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.