ردیف  عنوان گنگره سال
1 سلامت الکترونیکی    E health اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات 1387
2 ارائه مدل برنامه استراتژیک فن آوری اطلاعات در بخش پزشکی نخستین همایش بین المللی تله مدیسین و سلامت الکترونیکی 1386
3 Perspectives of Rapid Prototyping in Dentistry دومین همایش بین المللی تله مدیسین و سلامت الکترونیکی 1387
4 سیستم های اطلاعاتی (عضو کمیته علمی) نخستین همایش بین المللی تله مدیسین 1385
5 بررسی فرصت های کسب و کار در حوزه سلامت الکترونیک سمینار انفورماتیک پزشکی 1389
6 بررسی وضعیت HIS در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمینار انفورماتیک پزشکی 1389