ردیف عنوانگنگرهسال
۱سلامت الکترونیکی    E health  اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات۱۳۸۷
۲ارائه مدل برنامه استراتژیک فن آوری اطلاعات در بخش پزشکینخستین همایش بین المللی تله مدیسین و سلامت الکترونیکی۱۳۸۶
۳Perspectives of Rapid Prototyping in Dentistryدومین همایش بین المللی تله مدیسین و سلامت الکترونیکی۱۳۸۷
۴سیستم های اطلاعاتی (عضو کمیته علمی)نخستین همایش بین المللی تله مدیسین۱۳۸۵
۵بررسی فرصت های کسب و کار در حوزه سلامت الکترونیکسمینار انفورماتیک پزشکی۱۳۸۹
۶بررسی وضعیت HIS در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسمینار انفورماتیک پزشکی۱۳۸۹