مشاغل آينده

پیشران ها
چهار پیشرفت خاص در حوزه فناوری طی سال‌های 2018 تا 2022 بر رشد کسب‌وکار تاثیر مثبتی خواهند داشت که عبارتند از: اینترنت پرسرعت در همه‌جا، هوش مصنوعی، تحلیل‌ کلان‌‌داده و فناوری ابر. در همین حال، برخی گرایش‌های اجتماعی‌ ـ اقتصادی نیز هم‌راستا با گسترش فناوری‌های نو، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهند کرد، از جمله مسیرهای رشد اقتصاد ملی، گسترش آموزش و طبقات متوسط، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و حرکت به سمت اقتصاد جهانی سبزتر از طریق پیشرفت‌هایی که در فناوری‌های جدید حوزه انرژی صورت می‌پذیرد. 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.