مدیریت تغییر و مکاتب برنامه ریزی استراتژی

فایل حاضر با عنوان مدیریت تغییر و آشنایی با مکاتب  برنامه ریزی استراتژی می باشد که در قالب PDF و در 60 صفحه تنظیم شده است. فهرست به اختصار و به ترتیب زیر میباشد:
  • مقدمه
  •   مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر
  • مکاتب مختلف در مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  • مدل های مختلف مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  • مدل انتخابی برای آموزش
برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.