روز جهانی مبارزه با فساد

دسامبر (18 آذر) از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب دکتر حسن امامی مراجعه کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.