رتبه بندی دانشگاه ها

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بر اساس شاخص های آموزشی،پژوهشی، تولید ثروت از طریق نوآوری و کارآفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی انجام‌ می‌شود. نظام‌های رتبه‌بندی سالانه تعداد زیادی از دانشگاه‌ها را براساس این شاخص‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.