رتبه‌بندی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز از سال 2004، سالانه 980 دانشگاه‌ برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می‌نماید. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزهای موضوعی ، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می ‌کنند، گردآوری می شود. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است: آموزش 1. شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحبنظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن 15 درصد). 2. نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو (وزن 5/4 درصد). 3. نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن 25/2 درصد). 4. نسبت فارغ التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی (وزن 6 درصد). 5. درآمد دانشگاه (وزن 25/2 درصد). پژوهش 6. شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید (وزن 18 درصد). 7. بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است (وزن 6 درصد). 8. درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی (وزن 6 درصد). استناد 9. تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است (وزن 30 درصد). وجهه بین‌المللی 10. نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی (وزن 5/2 درصد). 11. نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی داخلی(وزن 5/2درصد). 12. همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است(وزن 5/2 درصد). درآمد صنعتی 13. این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود(وزن 5/2 درصد). منبع: وب‌سایت نظام ‌رتبه‌بندی تایمز

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.