دنیای مجازی

دنیای مجازی رو به توسعه و پیشرفت است. بسیاری از حقایق بصورت مجازی خود را نشان می دهند. تمایز دنیای مجازی از دنیای واقعی بسیار مشکل است. این تمایز قدرت تشخیص بالایی را طلب می کند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.