درس آموخته های مدیریتی مواجهه با کرونا ویروس

1- اطلاع رسانی قبل از شیوع چنین اقدامی موجب افزایش آگاهی مردم و تغییر رفتار آنها می شود.

2- کاهش شیوع از طریق قطع حلقه های اتصال و انتقال و آهسته کردنِ روند شیوع ویروس و آماده کردن سیستم‌های بهداشت و درمان برای افزایش تقاضا.

3-قرنطینه‌ها کردن با دستور دولت. اتخاذ سیاست‌هایی چون قرنطینه هزینه دارد؛ نه‌تنها در بخش تولید، بلکه ممکن است مسئولان در تهیه دارو و خدمات پزشکی برای افرادی که تحت قرنطینه هستند با مشکلاتی مواجه می‌شوند. ولی بسیار موثر است.

4-آماده کردن زیر ساخت ها برای توسعه خدمات در فضای مجازی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.