دانشگاه نسل پنجم

تا کنون بیشتر از 4 نسل دانشگاهی بحث شده بود اما مدتی است از نسل پنجم دانشگاه که بسیار مهم است سخن به میان می آید : 1- انتقال دانش ( توجه به آموزش) 2- تولید دانش (گرایش به پژوهش) 3- تولید ثروت ( از طریق شرکت های دانش بنیان) 4- رهبری جامعه- کار و عمل ( ورود به صحنه اجتماع) 5- انسان ساز و تمدن ساز ( نقش اصلی یک دانشگاه)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.