تعابیر موفقیت

موفقيت يعني : از مخروبه هاي شکست ، کاخ پيروزي ساختن

موفقيت يعني : خنديدن به آنچه ديگران مشکلش ميپندارند

موفقيت يعني:ازتجارب انسانهاي موفق درس گرفتن

موفقيت يعني : خسته نشدن از مبارزه با دشواريها

موفقيت يعني : هميشه جانب حق را نگاه داشتن

موفقيت يعني :اشتباه را پذيرفتن و تکرار نکردن آن

موفقيت يعني: باشرايط مختلف خود را وفق دادن

موفقيت يعني : حفظ خونسردي در شرايط دشوار

موفقيت يعني : از ناممکن ها ، ممکن ساختن

موفقيت يعني : نا کامي ها را جدي نگرفتن

موفقيت يعني : تکيه گاه بودن براي ديگران

موفقيت يعني : توانايي دوست داشتن

موفقيت يعني : عاشق زندگي بودن

موفقيت يعني : با آرامش زيستن

موفقيت يعني : قدردان بودن

موفقيت يعني : صبور بودن

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. این فیلد الزامی است.